Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 14: Life at the top of the world

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 54
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
walk
đi, đi bộ, cuốc bộ
verb /wɔ:k/ I missed the bus and had to walk home
watch
quan sát, nhìn, theo dõi
noun, verb /wɒt∫/ the students watched as the surgeon performed the operation
swim
bơi
verb /swim/ I can't swim.
play
chơi (thể thao, nhạc, cờ, cờ bạc, kịch…)
verb /ˈpleɪ/ play a tune on a guitar
read
đọc, đọc được (nghĩa bóng), đoán được, hiểu; cho là,...
verb /riːd/ I can't read your untidy writng
open
mở, bắt đầu, khai mạc, mở cửa
verb /ˈəʊpən/ he opened the door for me to come in
listen
nghe, lắng nghe,nghe, nghe theo
Noun, verb /'lisn/ you're not listening to what I'm saying
inside
mặt trong, phía trong
noun /,in'said/ the inside of the box was lined with silk
different
khác biệt
adjective /ˈdɪfrənt/ American English is significantly different from British English.

Bình luận (0)