Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 15: You can't park here

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 60
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
drive
lái xe
verb /draiv/ She drives a taxi.
charge
nạp điện; Tính giá, đòi trả; Buộc tội
verb tʃɑːdʒ charge a conductor V
take
cầm, cầm lấy, nắm lấy, lấy,
verb /teik/ Take somebody by the hand
see
thấy, xem, nhìn, rõ ràng; hiển nhiên
verb /si:/ In the evening we went to see a film
come
đến, tới, đến lúc; đi đến chỗ
intransitive, verb /kʌm/ Can you come to my party?
parking
sự đỗ xe, bãi đỗ xe.
Noun /'pɑ:kiŋ/ there is no parking between 9am and 6pm
use
sự dùng, sự sử dụng; cách dùng, cách sử dụng, công dụng
noun /ˈjuːs/ the use of electricity for heating
change (money)
tiền lẻ, tiền thừa hoàn lạị
noun /tʃeɪndʒ/ Have you got change for a five-pound note ?
hear
nghe
verb /hɪə(r)/ Hear me out!

Bình luận (0)