Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 16: Pratical English 4

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 42
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
pound
cân Anh pao; đồng bảng Anh; (ký hiệu £)
noun paʊnd He got a hernia when he tried to lift 100 pounds.
price
giá, giá cả, cái giá [phải trả] (để đạt được cái gì) (xem at any price (ở dưới)), giá đánh cuộc
noun /praɪs/ what is the price of this shirt?
cent
xu
noun /sent/ It is 50 cents
dollar
đồng đô la ( Mỹ)
noun /ˈdɒlə(r)/ You will be paid in American dollars
euros
đồng euro
noun /ˈjʊərəʊ/ The price is 10 dollars, or the equivalent amount in euros.
pence
tiền xu ở Mỹ
noun /pens/ It costs ten pence each.
mastercard
thẻ master
noun /ˈmɑːstə kɑːd/ We accept the Master Card

Bình luận (0)