Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 19: It changed my life

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 42
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
stay at a hotel
ở khách sạn
/steɪ æt ə həʊˈtɛl/ I'd prefer to stay at a hotel.
learn a language
học 1 ngôn ngữ
/lɜːn ə ˈlæŋgwɪʤ/ A lot of time is needed to learn a language
arrive at the airport
đến sân bay
/əˈraɪv æt ði ˈeəpɔːt/ I didn't arrive at the airport in time to see her.
buy a ticket
mua vé
/baɪ ə ˈtɪkɪt/ Two people buy a ticket.
say hello
nói xin chào
/seɪ hɛˈləʊ/ He would like to say hello.
rent a car
thuê một chiếc xe
/rɛnt ə kɑː/ Why don't you rent a car?
meet a friend
gặp một người bạn
/miːt ə frɛnd/ I have to meet a friend.

Bình luận (0)