Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 24: Pratical english 6

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
great
lớn, to lớn, vĩ đại, hết sức; rất, tuyệt, thú vị
adjective /ˈɡreɪt/ What a great party!
exciting
làm náo động, đầy hứng thú
adjective /ik'saitiη/ This is an exciting story.
awful
đáng sợ, khủng khiếp; tồi tệ
adjective /'ɔ:ful/ what awful weather!
fantastic
rất tốt; tuyệt vời
adjective /fænˈtæstɪk/ a fantastic beach in Australia
terrible
khủng khiếp
adjective ˈterəbl̩ a terrible accident

Bình luận (0)