Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Du lịch - Phương Hướng (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
A one way ticket.
Vé một chiều
ə wʌn weɪ ˈtɪkɪt.
A round trip ticket.
Vé khứ hồi.
ə raʊnd trɪp ˈtɪkɪt.
About 300 kilometers.
Khoảng 300 cây số.
əˈbaʊt 300 ˈkɪləʊˌmiːtəz.
Are you going to help her?
Bạn sẽ giúp cô ta không?
ɑː juː ˈgəʊɪŋ tuː hɛlp hɜː?
At what time?
Lúc mấy giờ?
æt wɒt taɪm?
Can I make an appointment for next Wednesday?
Tôi có thể xin hẹn vào thứ tư tới không?
kæn aɪ meɪk ən əˈpɔɪntmənt fɔː nɛkst ˈwɛnzdeɪ?
Can you repeat that please?
Bạn có thể lập lại điều đó được không?
kæn juː rɪˈpiːt ðæt pliːz?
Do you have enough money?
Bạn có đủ tiền không?
duː juː hæv ɪˈnʌf ˈmʌni?
Do you know how to cook?
Bạn có biết nấu ăn không?
duː juː nəʊ haʊ tuː kʊk?
Do you know what this says?
Bạn có biết cái này nói gì không?
duː juː nəʊ wɒt ðɪs sɛz?
Do you want me to come and pick you up?
Bạn có muốn tôi tới đón bạn không?
duː juː wɒnt miː tuː kʌm ænd pɪk juː ʌp?
Does this road go to New York?
Con đường này có tới New York không?
dʌz ðɪs rəʊd gəʊ tuː njuː jɔːk?
Follow me.
Theo tôi.
ˈfɒləʊ miː.
From here to there.
Từ đây đến đó.
frɒm hɪə tuː ðeə.
Go straight ahead.
Đi thẳng trước mặt
gəʊ streɪt əˈhɛd.

Bình luận (0)