Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 12: Wake up, get out of bed

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
all
tất cả, hết thảy, toàn bộ; suốt, cả (một thời gian nào đó)
determiner /ɔ:l/ All my plants have died
invite
mời; Lôi cuốn, hấp dẫn; gây hứng
verb ɪnˈvaɪt Can I invite you for dinner on Sunday night?
more
nhiều hơn, ngày càng nhiều hơn
adverb /mɔː/ I know many more people who'd like to come
cycle
chu kỳ, chu trình;(khẩu ngữ) xe đạp, xe máy
noun /'saikl/ We went for a cycle ride on Sunday.
same
cùng một, cũng như thế, giống nhau, như nhau
adjective /seɪm/ They both said the same thing
cup
tách, chén,giải, cúp,rượu pha (pha chế với rượu vang, rượu táo),khum (bàn tay… ) thành hình chén
Noun, verb /kʌp/ she drank a whole cup a milk
expert
chuyên gia, chuyên viên,thành thạo
Noun, adjective /'ekspɜ:t/ he is expertin (at) cooking good cheap meals
because
vì, bởi vì
preposition /bɪˈkɒz/ I did it because he told me
pickup
xe bán tải, xe tải
verb /ˈpɪkˌʌp/ Is this order for pickup or delivery?
guide
người dẫn đường; người chỉ dẫn, người hướng dẫn
noun /gaid/ We hired a guide for our trip to the mountains.

Bình luận (0)