Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 1: Hello

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 60
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
two
số 2
noun /tuː/ About two months
nine
số chín
number naɪn The children go to bed at nine o'clock.
one
một, một ai, duy nhất
pronoun /wʌn/ I've got two brothers and one sister
three
con số 3
noun /θriː/ School finishes at three (o'clock).
four
bốn, con số bốn
number /fɔː/ Most animals have four legs.
five
năm
number /faɪv/ look at page five
seven
bảy, con số bảy
Noun /'sevn/ I haven't had time to clear up, so I'm all at sixes and sevens.
eight
tám
Noun /eit/ is the Oxford eight winning?
ten
con số mười
Noun /ten/ The player had ten baskets in the game.
six
sáu, con số sáu
number /sɪks/ twice six is twelve

Bình luận (0)