Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 3: We're from the US

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 66
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
Chinese
người Trung Quốc; tiếng Trung Quốc, tiếng Hán; thuộc Trung Quốc
adjective tʃaɪˈniːz Chinese food
Italian
[thuộc] Ý, người Ý
Noun /i'tæliən/ Italian are very friendly.
Japanese
Người Nhật Bản, tiếng Nhật Bản
noun /dʤæpə'ni:z/ He is learning to speak Japanese.
Brazilian
Người Brazil
adj /brəˈzɪliən/ She is Brazilian
Polish
người Ba Lan
adj /ˈpəʊlɪʃ/ I am Polish citizen
Hungarian
tiếng Hung-ga-ri
adj /hʌŋˈɡeəriən/ All came from Hungarian military stores
English
người Anh, tiếng Anh
adj /ˈɪŋɡlɪʃ/ Everyone speaks English
Mexican
người Mexico
adj /ˈmeksɪkən/ He could be Mexican
British
người Anh
adj /ˈbrɪtɪʃ/ She's British
Turkish
người Thổ Nhĩ Kỳ
adj /ˈtɜːkɪʃ/ Turkish guest workers in Germany
American
người Mỹ
adj /əˈmerɪkən/ Are you an American?

Bình luận (0)