Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 1: I'm

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'm confused
Tôi đang bối rối
aɪm kənˈfjuːzd
I'm happy
Tôi đang hạnh phúc
aɪm ˈhæpi
I'm so tired
Tôi rất mệt
aɪm səʊ ˈtaɪəd
I'm very nervous
Tôi rất lo lắng
aɪm ˈvɛri ˈnɜːvəs
I'm hungry
Tôi đói
aɪm ˈhʌŋgri
I'm nervous
Tôi lo lắng
aɪm ˈnɜːvəs
I'm excited
Tôi vui mừng
aɪm ɪkˈsaɪtɪd
I'm extremely tired
Tôi rất mệt mỏi
aɪm ɪksˈtriːmli ˈtaɪəd
I'm thirsty
Tôi khát nước
aɪm ˈθɜːsti
I'm from Seattle
Tôi đến từ Seattle
aɪm frɒm sɪˈæt(ə)l

Bình luận (3)

 
Hải Nguyễn văn

greate
i'm so happy!

2019-03-07 16:29:29

 
Nguyễn Thanh Viễn

very good

2019-03-07 16:29:00

 
K63c Hus

rất hay

2018-10-20 22:25:33