Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Chỗ ăn ở (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Are you busy?
Bạn có bận không?
ɑː jʊ ˈbɪzi?
Can we have some more bread please?
Làm ơn cho thêm ít bánh mì.
kən wi həv səm mɔː brɛd pliːz?
Do you have any money?
Bạn có tiền không?
dʊ jʊ həv ˈɛni ˈmʌni?
For how many nights?
Cho mấy đêm?
fə haʊ ˈmɛni naɪts?
How long will you be staying?
Bạn sẽ ở bao lâu?
haʊ lɒŋ wɪl jʊ bi ˈsteɪɪŋ?
I need a doctor.
Tôi cần một bác sĩ
aɪ niːd ə ˈdɒktə.
I'd like a map of the city.
Tôi muốn một tấm bản đồ của thành phố
aɪd laɪk ə mæp əv ðə ˈsɪti.
I'd like a non-smoking room.
Tôi muốn một phòng không hút thuốc
aɪd laɪk ə nɒn-ˈsməʊkɪŋ ruːm.
I'd like a room with two beds please.
Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng.
aɪd laɪk ə ruːm wɪð tuː bɛdz pliːz.
I'd like a room.
Tôi muốn một phòng.
aɪd laɪk ə ruːm.

Bình luận (0)