Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Chỗ ăn ở (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 27
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Is there a nightclub in town?
Có hộp đêm trong thị xã không?
ɪz ðeər ə ˈnaɪtklʌb ɪn taʊn?
Is there a restaurant in the hotel?
Trong khách sạn có nhà hàng không?
ɪz ðeər ə ˈrɛstrɒnt ɪn ðə həʊˈtɛl?
Is there a store near here?
Có cửa hàng gần đây không?
ɪz ðeər ə stɔː nɪə hɪə?
Sorry, we don't have any vacancies.
Xin lỗi, chúng tôi không còn phòng trống
ˈsɒri, wi dəʊnt həv ˈɛni ˈveɪkənsiz.
Take me to the Marriott Hotel.
Đưa tôi tới khách sạn Marriott.
teɪk mi tə ðə Marriott həʊˈtɛl.
What time is check out?
Mấy giờ trả phòng?
wɒt taɪm z ʧɛk aʊt?.
What's the charge per night? (Hotel)
Giá bao nhiêu một đêm? (Khách sạn)
wɒts ðə ʧɑːʤ pɜː naɪt? (həʊˈtɛl)
Where is the airport?
Phi trường ở đâu?
weə z ði ˈeəpɔːt?
Where's the mail box?
Hộp thư ở đâu?
weəz ðə meɪl bɒks?

Bình luận (0)