Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Kết bạn (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
How long have you been in America?
Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
haʊ lɒŋ həv jʊ biːn ɪn əˈmɛrɪkə?
How long have you lived here?
Bạn đã sống ở đây bao lâu?
haʊ lɒŋ həv jʊ lɪvd hɪə?
How many children do you have?
Bạn có bao nhiêu người con?
haʊ ˈmɛni ˈʧɪldrən dʊ jʊ hæv?
How many languages do you speak?
Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
haʊ ˈmɛni ˈlæŋgwɪʤɪz dʊ jʊ spiːk?
How many people do you have in your family?
Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
haʊ ˈmɛni ˈpiːpl dʊ jʊ həv ɪn jə ˈfæmɪli?
How much would you like?
Bạn muốn bao nhiêu?
haʊ mʌʧ wəd jʊ laɪk?
How old are you?
Bạn bao nhiêu tuổi?
haʊ əʊld ə juː?
I bought a shirt yesterday.
Hôm qua tôi mua một cái áo sơ mi.
aɪ bɔːt ə ʃɜːt ˈjɛstədeɪ.
I don't feel well.
Tôi không cảm thấy khỏe.
aɪ dəʊnt fiːl wɛl.
I have pain in my arm.
Tôi bị đau ở tay.
aɪ həv peɪn ɪn maɪ ɑːm.
I have to wash my clothes.
Tôi phải giặt quần áo.
aɪ həv tə wɒʃ maɪ kləʊðz.
I have two sisters.
Tôi có 2 người chị (em gái).
aɪ həv tuː ˈsɪstəz.
I remember.
Tôi nhớ.
aɪ rɪˈmɛmbə.
I speak a little English.
Tôi nói một chút tiếng Anh.
aɪ spiːk ə ˈlɪtl ˈɪŋglɪʃ.
I'll tell him you called.
Tôi sẽ nói với anh ta là bạn đã gọi điện.
aɪl tɛl ɪm jʊ kɔːld..

Bình luận (0)