Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 2: 'I'm in/at/on'

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'm in the shower
Tôi đang tắm
aɪm ɪn ðə ˈʃaʊə
I'm in a car
Tôi đang ở trong xe hơi
aɪm ɪn ə kɑː
I'm in a house
Tôi đang ở trong nhà
aɪm ɪn ə haʊs
I'm in a school
Tôi đang học
aɪm ɪn ə skuːl
I'm at the mall
Tôi đang ở trung tâm mua sắm
aɪm æt ðə mɔːl
I'm at the park
Tôi đang ở công viên
aɪm æt ðə pɑːk
I'm at the airport
Tôi đang ở sân bay
aɪm æt ði ˈeəpɔːt
I'm on a bus
Tôi đang trên xe buýt
aɪm ɒn ə bʌs
I'm at the grocery
Tôi đang ở cửa hàng tạp hóa
aɪm æt ðə ˈgrəʊsəri
I'm on the phone
Tôi đang nghe điện thoại
aɪm ɒn ðə fəʊn

Bình luận (0)