Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Khẩn cấp & Sức Khoẻ (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 39
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
It depends on the weather.
Tùy vào thời tiết.
ɪt dɪˈpɛndz ɒn ðə ˈwɛðə.
It's very cold today.
Hôm nay trời rất lạnh.
ɪts ˈvɛri kəʊld təˈdeɪ.
My luggage is missing.
Hành lý của tôi bị thất lạc.
maɪ ˈlʌgɪʤ ɪz ˈmɪsɪŋ.
My stomach hurts.
Tôi đau bụng.
maɪ ˈstʌmək hɜːts.
My throat is sore.
Tôi đau họng.
maɪ θrəʊt s sɔː.
My watch has been stolen.
Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp.
maɪ wɒʧ həz biːn ˈstəʊlən.
Take this medicine.
Dùng thuốc này.
teɪk ðɪs ˈmɛdsɪn.
The accident happened at the intersection.
Tai nạn xảy ra tại giao lộ.
ði ˈæksɪdənt ˈhæpənd ət ði ˌɪntə(ː)ˈsɛkʃən.
There has been a car accident.
Đã có một tai nạn xe hơi.
ðə həz biːn ə kɑːr ˈæksɪdənt.
Where can I exchange U.S. dollars?
Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?
weə kən aɪ ɪksˈʧeɪnʤ juː.ɛs. ˈdɒləz?
Where do you work?
Bạn làm việc ở đâu?
weə dʊ jʊ wɜːk?
Where's the nearest hospital?
Bệnh viện gần nhất ở đâu?
weəz ðə ˈnɪərɪst ˈhɒspɪtl?
Where's the post office?
Bưu điện ở đâu?
weəz ðə pəʊst ˈɒfɪs?

Bình luận (0)