Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những câu hỏi thông thường (P5)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
What do you think?
Bạn nghĩ gì?
wɒt dʊ jʊ θɪŋk?
What happened?
Điều gì đã xảy ra?
wɒt ˈhæpənd?
What is it?
Nó là cái gì?
wɒt s ɪt?
What is that?
Đó là cái gì?
wɒt s ðæt?
What should I wear?
Tôi nên mặc gì?
wɒt ʃəd aɪ weə?
What's in it?
Có gì trong nó?
wɒts ɪn ɪt?
What's the temperature?
Nhiệt độ bao nhiêu?
wɒts ðə ˈtɛmprɪʧə?
What's that?
Cái gì đây?
wɒts ðæt?
What's up?
Có chuyện gì vậy?
wɒts ʌp?
Where are you from?
Bạn từ đâu tới?
weər ə jʊ frɒm?
Where can I rent a car?
Tôi có thể thuê xe hơi ở đâu?
weə kən aɪ rɛnt ə kɑː?
Where did it happen?
Nó đã xảy ra ở đâu?
weə dɪd ɪt ˈhæpən?
Where did you learn it?
Bạn đã học nó ở đâu?
weə dɪd jʊ lɜːn ɪt?
Where is he from?
Anh ta từ đâu tới?
weə z hi frɒm?
Where is he?
Anh ta ở đâu?
weə z hiː?

Bình luận (0)