Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 3: I'm good at

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'm good at drawing
Tôi giỏi vẽ
aɪm gʊd æt ˈdrɔːɪŋ
I'm good at swimming
Tôi giỏi bơi
aɪm gʊd æt ˈswɪmɪŋ
I'm good at driving
Tôi giỏi lái xe
aɪm gʊd æt ˈdraɪvɪŋ
I'm good at reading
Tôi giỏi việc đọc
aɪm gʊd æt ˈriːdɪŋ
I'm good at sports
Tôi giỏi các môn thể thao
aɪm gʊd æt spɔːts
I'm good at writing
Tôi giỏi viết lách
aɪm gʊd æt ˈraɪtɪŋ
I'm good at math
Tôi giỏi môn toán
aɪm gʊd æt mæθ
I'm good at dancing
Tôi giỏi nhảy múa
aɪm gʊd æt ˈdɑːnsɪŋ
I'm good at chess
Tôi giỏi cờ vua
aɪm gʊd æt ʧɛs
I'm good at video games
Tôi giỏi trò chơi điện tử
aɪm gʊd æt ˈvɪdɪəʊ geɪmz

Bình luận (0)