Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 10: "J" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 2
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Crossing the street (from the middle) without using the crosswalk.
Đi ẩu không chú ý đến luật lệ giao thông (đi bộ)
/ˈʤeɪwɔːk/
Tricking me.
Lừa tôi.
/ˈʤɒʃɪŋ mi/

Bình luận (0)