Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 11: "K" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 7
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
You should carefully watch him.
Có nghĩa là để mắt tới, theo dõi; trông giữ, canh giữ ai đó/điều gì đó.
/kiːp ən aɪ ɒn hɪm/
To earn a sufficient amount of money in order to keep yourself alive .
Cố gắng để có thể sinh tồn. Khi một người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không có nơi để ở, không có gì đển ăn, người đó phải cố gắng bằng mọi cách để tồn tại.
/kiːp ˈbɒdi ænd səʊl təˈgɛðə/
To remain joyful in a tough situation.
Khi chúng ta nói “keep your chin up”, có nghĩa là hãy giữ tư thế lạc quan, không được nản chí hay thất vọng ngay trong tình huống khó khăn.
/kiːp jɔː ʧɪn ʌp/
Die.
Chết
/kɪk ðə ˈbʌkɪt/
A quick and automatic response.
Một phản ứng tức thời, bản năng đối với một tình huống.
/niː ʤɜːk ri(ː)ˈækʃən/
Knuckle tapping on wood in order to avoid some bad luck.
Nói để tránh xui xẻo.
/nɒk ɒn wʊd/
To understand the details.
Thành ngữ này dùng để mô tả một người có khả năng hiểu rất rõ về một thứ, một vấn đề hoặc một công việc nào đó.
/nəʊ ðə rəʊps/

Bình luận (0)