Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 13: "M" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 4
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
To state a fact so there are no doubts or objections.
Có nghĩa là thành thật nó́i rõ điều mình suy nghĩ, không do dự, không ngập ngừng , tuy rằng mình có thể làm người khác vui vẻ hay buồn phiền.
/meɪk nəʊ bəʊnz əˈbaʊt/
Strange or crazy actions that appear meaningless but in the end are done for a good reason.
Luôn có một kế hoạch đằng sau vẻ khó hiểu của một ai đó
/ˈmɛθəd tuː maɪ ˈmædnɪs/
Nonsense or meaningless speech.
Nói trăng nói cuội - Nói không ra đường ra sá; nói tào lao thiên tặc; nói bá xàm bá láp ...
/Mumbo ˈʤʌmbəʊ/
To keep quiet. To say nothing.
Giữ bí mật.
/mʌmz ðə wɜːd/

Bình luận (0)