Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 22: "V" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 2
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Tone deaf.
Không có khả năng thẩm âm
/væn gəʊz ɪə fɔː ˈmjuːzɪk/
The more experiences you try the more exciting life can be.
Thay đổi là hương vị cuộc sống
/vəˈraɪəti ɪz ðə spaɪs ɒv laɪf/

Bình luận (0)