Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 25: "Y" Idiom

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 3
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
In order to stay healthy you must eat healthy foods.
Để khỏe mạnh, bạn cần phải ăn thực phẩm tốt.
/juː ɑː wɒt juː iːt/
Decisions shouldn't be made primarily on appearance.
Có nghĩa là trước khi bạn phán xét một việc/ sự vật gì đó, bạn cần phải quan sát và tìm hiểu sự vật kỹ càng.
/juː kɑːnt ˈʤʌʤ ə bʊk baɪ ɪts ˈkʌvə/
I have no idea.
Tôi không biết, tôi cũng có biết gì hơn anh đâu
/jɔː gɛs ɪz æz gʊd æz maɪn/

Bình luận (0)