Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 1-10

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
absolute
hoàn toàn
adjective ˈæbsəluːt a class for absolute beginners
account
bản thanh toán; tài khoản; báo cáo, sự thuật lại
noun əˈkaʊnt I expected a brief account.
abrupt
bất ngờ, đột ngột (một cách khó chịu)
adjective /əˈbrʌpt/ an abrupt change/halt/departure
address
địa chỉ
noun əˈdres She gave me her home address.
actually
thực sự, ngay cả đến, thậm chí
adverb /ˈæktʃuəli/ the political party actually in power
action
hoạt động, hành động, sự kiện, tình tiết (một vở kịch, một câu chuyện …), sự chiến đấu, trận đánh,..
noun /ˈækʃn̩/ the time has come for action
addition
phép tính cộng; sự cộng lại; sự thêm, phần thêm
noun /ə'di∫n/ they have just had an addition to the family
Accountant
kế toán viên
noun /ə'kaʊntənt/ Ask your accountant to inform your tax office as soon as possible that he or she is dealing with your case.
accommodation
chỗ ở
noun /əˌkoməˈdeiʃən/ It is difficult to find cheap accommodation in London in August
admission requirement
thủ tục nhập học
Noun əd'mi∫nri'kwaiəmənt she is applying for admission requirement

Bình luận (0)