Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 91-100

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
category
hạng, loại; (triết học) phạm trù ask
noun ˈkætɪɡəri Our customers fall into two main categories: retired people and housewives.
ceremony
nghi lễ, nghi thức sự câu nệ hình thức; sự kiểu cách
noun /'seriməni/ /'seriməʊni/ there's no need for ceremony between friends
chance
sự may rủi, sự tình cờ,sự liều, sự đánh liều,tình cờ xảy ra, may mà
Noun, verb /t∫ɑ:ns/ it was [pure] chance our meeting in Paris
choice
quyền chọn; khả năng lựa chọn ,người được chọn, vật được chọn,thượng hạng, hảo hạng (rau, quả)
adjective, noun /'t∫ɔis/ first prize in the competition will be a meal at a restaurant of your choice
challenge
thách thức
noun /ˈtʃælɪndʒ/ We teach students how to face a challenge.
category
loại, hạng
Noun /'kætigəri/ Jazz is one of many categories of music
challenging
kích thích
adj ˈtʃæl.ɪn.dʒɪŋ This has been a challenging time for us all.
character
nhân vật
Noun 'kæriktə The film revolves around three main characters.
childcare environment
nhà trẻ
Noun 't∫aildkeəɪn'vaɪrənmənt Where is childcare environment ?

Bình luận (0)