Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 111-120

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
economist
nhà kinh tế học
noun /i'kɒnəmist/ He is an economist
dominate
thống trị;át, trội, hơn
verb /'dɒmineit/ he has authority, but he doesn't try to dominate [others]
effectively
[một cách] hữu hiệu ;trên thực tế, thực ra
adverb /i'fektivli/ that means that effectively we have no chance of finishing on time
electricity
điện
noun /i,lek'trisəti/ The electricity is off.
domestic
trong nhà, trong gia đình, nội địa, thuộc về trong nước
adjective /dəˈmestɪk/ Output consists of both exports and sales on the domestic market.
diversity
tính đa dạng, tính đặc trưng
noun /daɪˈvɜːsəti/ There is a need for greater diversity and choice in education.
education level
cấp học
Noun edʊ'keɪ∫n'levl Educational level is measured by the duration of education
eel
con lươn
Noun il This is a eel
electrician
thợ điện
Noun ilek'tri∫n What does an electrician do?

Bình luận (0)