Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 131-140

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
explanation
1. sự giải thích; lời giải thích. 2. sự thanh minh; lời thanh minh
Noun /,eksplə'nein∫n/ had he anything to say in explanation of his behaviour? anh ta có nói gì để giải thích cho cách xử sự của mình không?
existence
sự tồn tại, sự có
noun /ig'zistəns/ do you believe in the existence of ghosts?
essay
tiểu luận
noun /'esei/ an essay on the causes of the First World War
exciting
làm náo động, đầy hứng thú
adjective /ik'saitiη/ This is an exciting story.
event
sự kiện, cuộc đấu, cuộc thi,
Noun /i'vent/ the chain of events that led to the Prime Minister's resignation
excited
bị kích thích; đầy hứng khởi
adjective /ik'saitid/ their new record is nothing to get excited about
every moment
từng giây từng phút
Noun ˈɛvəri ˈmoʊmənt In every moment or at every moment?
the exact duration
khỏang thời gian chính xác
Noun ɪg'zækt][dʊ'reɪ∫ The exact duration of one year is 365 days and 6 hours.
exam result
kết quả thi
Noun ig'zæmri'zʌlt Check your written test exam results

Bình luận (0)