Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 141-150

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
feature
nét đặc trưng; mục đặc biệt
noun ˈfiːtʃə The map showed roads and other features.
fascinating
quyến rũ, hấp dẫn, mê hồn
adjective /'fæsineitiη/ It's fascinating to see how different people approach the problem.
factor
nhân tố
noun /ˈfæktər/ The key factor to make our product popular is user experience.
fantastic
rất tốt; tuyệt vời
adjective /fænˈtæstɪk/ a fantastic beach in Australia
fee
số tiền trả cho lời khuyên hoặc dịch vụ nghề nghiệp (cho giáo viên tư, bác sĩ tư chẳng hạn); tiền thù lao, tiền phí, lệ phí khi đăng ký câu lạc bộ
noun /fiː/ Does the bank charge a fee for setting up the account?
family rule
Quy tắc trong gia đình
Noun ˈfæmli rul Family rules are good for parents and kids
farewell
lời chào tạm biệt
Noun ,feə'wel We said our sad farewells and got on the bus.
farming technique
kỹ thuật canh tác
Noun 'fɑ:rmɪŋtek'ni:k A farming technique that avoids all synthetic chemical inputs
fee-paying
trả học phí
adj fi ˈpeɪɪŋ The school is attended by fee-paying students from many countries.

Bình luận (0)