Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 191-200

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
informal
không chính thức, [mang tính chất] khẩu ngữ, thông tục
adjective /in'fɔ:ml/ Discussions are held on an informal basis within the department.
inflation
sự lạm phát;
noun /in'flei∫n/ galoping inflation makes reduce qualities products
infant
trẻ sơ sinh, đứa bé (dưới 7 tuổi)
noun /ˈɪnfənt/ a nursery for infants under two
income
thu nhập
noun /ˈɪnkəm/ Tourism is a major source of income for the area.
impressive
gây ấn tượng sâu sắc, gây xúc động, gợi cảm; hùng vĩ, nguy nga, oai vệ, uy nghi
adjective /ɪmˈpresɪv/ She was very impressive in the interview.
in addition to
thêm vào
adv ɪn əˈdɪʃən tu Synonyms of in addition to: as well as, along with,...
informality
sự thân mật
Noun ɪnfɔr'mælɪtɪ The informality possible in country entertaining is its greatest charm.
Information Technology
công nghệ thông tin
Noun ɪnfər'meɪ∫ntek'nɑlədʒɪ What is Information Technology (IT)?
in public
giữa công chúng, công khai
Noun ɪn ˈpʌblɪk Tom never sings in public

Bình luận (0)