Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 211-220

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
Lecturer
trợ lý giảng dạy đại học
noun /'lekt∫ərə[r]/ We had a guest lecturer in class today.
knowledge
kiến thức, sự hiểu biết, tri thức
noun /ˈnɑːlɪdʒ/ He has a wide knowledge of painting and music.
lawyer
luật sư
noun /ˈlɔːjər/ Are you a lawyer?
a kid
đứa trẻ
Noun ə kɪd This is a kid
lack of
thiếu sự hiểu biết
adj læk ʌv His answer demonstrated a complete lack of understanding of the question.
the last two centuries
hai thế kỷ qua
adv ðə læst tu ˈsɛnʧəriz Trade globalisation in the last two centuries
left over
thứ căn thừa
Noun 'left'ouvə How much will we have left over once we've paid all the suppliers?
a length of time
một lượng thời gian
Noun ə lɛŋkθ ʌv taɪm Amount of time or length of time?
let + sb + do sth
để cho (ai) làm (việcgì)
I will let him go home early.

Bình luận (0)