Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 241-250

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
mate
bạn, bạn nghề, bạn đời, ghép đôi,..
Noun, verb /meit/ I'm off for a drink with my mates
material
vật liệu,vải,tư liệu,[thuộc] vật chất
adjective, noun /mə'tiəriəl/ he is not officer material
message
bức điện,(số ít) lời truyền lại, lời tiên báo (của nhà tiên tri…), thư
Noun /'mesidʒ/ we've had a message [to say] that your father is ill
measure
biện pháp
noun /ˈmeʒər/ The nation took measures against racism.
maximum
[mức] tối đa
noun /'mæksiməm/ obtain 81 marks out of a maximum of 100
method
phương pháp, cách thức thứ tự; sự ngăn nắp
noun /ˈmeθəd/ This method is very dangerous.
marvelous
tuyệt diệu
adjective /ˈmɑːvələs/ The weather was marvellous
Master of ceremonies
chủ lễ, người dẫn chương trình
Noun ˌmæs.tɚ əv ˈser.ə.mə.niz How to Be a Good Master of Ceremonies?
methodical
có phương pháp
adj məˈθɒd.ɪ.kəl Tom is a very methodical person and writes lists for everything.

Bình luận (0)