Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 251-260

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
naturally
[một cách] tự nhiên
adverb /'næt∫rəli/ her hair curls naturally
mischievous
tinh nghịch, tinh quái
adjective /ˈmɪstʃɪvəs/ She looked slightly mischievous
mischief
trò tinh nghịch, trò tinh quái
Noun 'mist∫if She's a lively little girl, full of mischief.
Modern Foreign Language
môn ngôn ngữ hiện đại
Noun mɑdərn ˈfɔrən ˈlæŋgwəʤ The Modern Foreign Language classes introduced in Semester 1 are continuing in Semester 2.
MSc (Master of Science)
thạc sĩ khoa học
Noun 'mæstər]['saɪəns He is a MSc (Master of Science)
namely
cụ thể là
Noun ˈneɪm.li We need to get more teachers into the classrooms where they're most needed, namely in high poverty areas
National Congress
đại học toàn quốc
Noun 'næ∫ənl 'kɑ:ŋgres National Congress is a term used by various political parties and legislatures
national curriculum
chương trình giáo dục quốc gia
Noun 'næ∫ənlkə'rɪkjʊləm The national curriculum for England to be taught in all local-authority-maintained schools.
national examination
kỳ thi quốc gia
Noun ˈnæʃənəl ɪgˌzæməˈneɪʃən National examinations at grade 10 are a recent mechanism

Bình luận (0)