Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 271-280

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
original
đầu tiên; khởi thủy; độc đáo
adjective əˈrɪdʒn̩əl He's a highly original thinker.
obvious
rõ ràng; hiển nhiên
adjective ˈɒbvɪəs it was obvious to everyone that the child had been badly treated
order
thứ tự,trật tự,mệnh lệnh; lệnh,sự đặt hàng; đơn đặt hàng; hàng cung ứng theo đơn đặt hàng,đặt mua; đặt làm,.....
Noun, verb /'ɔ:də[r]/ he put his papers in order before he left the office
optional
tùy ý, tùy chọn, không bắt buộc
Adjective /'ɔpʃənl/ Check this box if you wish to have this optional insurance
omission
sự bỏ sót
noun /əˈmɪʃn/ We found several accidental omissions in the list of names
oblige
bắt buộc, cưỡng bách
v əˈblaɪdʒ The law obliges companies to pay decent wages to their employees.
old age
già
Noun ˌəʊld ˈeɪdʒ She became very depressed in her old age.
On the other hand
mặt khác
adv ɑn ði ˈʌðər hænd Though on the other hand, you'd just be indebted to the government instead.
on the whole
tóm lại
ɑn ðə hoʊl You use on the whole to indicate that what you are saying is true in general but may not.

Bình luận (0)