Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 281-290

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
particularly
đặc biệt
adverbs /pə'tikjʊləli/ I like all his novels, but his latest is particularly good
particular
riêng, cá biệt,đặc biệt, chi tiết,(about, over something) kỹ tính, khó tính, khảnh
adjective, noun /pə'tikjʊlə[r]/ she's very particular about what she wears
overseas
bên kia biển; nước ngoài; hải ngoại
adjective ˌəʊvəˈsiːz/ He's an overseas Vietnamese.
parallel
song song
adjective /ˈpærəlel/ The road is parallel with the river
overall
toàn bộ, toàn diện, toàn thể
adjective /ˌəʊvərˈɔːl/ The person with overall responsibility for the project will be Paul
out of kindness
vì lòng tốt
Noun aʊt ʌv ˈkaɪndnəs They only let him hang around out of kindness I suppose
over and over
nhiều lần lặp đi lặp lại
adv ˈoʊ·vər ən ˈoʊ·vər We have to explain the same thing over and over before he understands.
a pair of glasses
một cặp mắt kính
Noun ə pɛr ʌv ˈglæsəz I have a pair of glasses for my poor eyesight.
palm leaf
lá cọ
Noun pɑm lif Palm leaves were used as writing materials in the Indian subcontinent

Bình luận (0)