Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 431-440

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
angry
giận dữ, tức giận
adjective ˈæŋɡri angry customers; an angry silence; sending angry letters to the papers
excited
bị kích thích; đầy hứng khởi
adjective /ik'saitid/ their new record is nothing to get excited about
to be afraid of + V ing
sợ
adj əˈfreɪd ʌv She's afraid of being attacked if she walks across the park.
to be agreed upon
đạt tới một sự đồng ý
tu bi əˈgrid əˈpɑn Agreed-upon procedures are the standards a company
to be attracted to
bị thu hút
adj tu bi əˈtræktəd tu We are attracted to certain friendships
to be aware of
có ý thức về
tu bi əˈwɛr ʌv He stopped, and we were both aware of something in his mind which he put from him
to be based on
dựa vào
tu bi beɪst ɑn the television studio is now producing historical drama based on the life of genghis khan.
to be charge of sb/sth
đảm nhiệm, phụ trách
v ʧɑrʤ ʌv He is in charge of writing reports.
to be cover with
được bao phủ
adj ˈkʌvər wɪð the mountain is covered with snow.

Bình luận (0)