Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 441-450

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
set
bộ,nhóm, đoàn, giới,bố cục; nét; dáng dấp,cây con; cành con (để trồng),đặt, để,...
Noun, verb /set/ she's in the top set in maths
injured
bị tổn thương; bị thương; bị đối xử thiên vị; bị thiệt hại
adjective /ˈɪndʒəd/ Carter is playing in place of the injured O'Reilly.
to be grouped into
được phân thành lọai
adj grupt ˈɪntu Species are grouped into genera.
to be in a place
đang ở một nơi
Noun ɪn ə pleɪs She is in a place so far.
to be late for class/school
đến lớp trễ, đi học trễ
adj leɪt fɔr klæs/skul He is late for class
to believe in
tin vào
adv tu bɪˈliv ɪn you need to believe in yourself
to be made up
được tạo nên bởi
adv meɪd ʌp The water are made up the two elements is C and O
to be rude to sb
khiếm nhã, bất lịch sự với ai
adv rud tu She is rude to everybody.
to be separated
được tách ra
adv ˈsɛpəˌreɪtəd A molecule mARN is separated from the E. coli bacteria.

Bình luận (0)