Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 501-510

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
to get on
lên, trèo lên
v tu gɛt ɑn I get on the bus everyday at 7h.
to get on
tiến bộ
v tu gɛt ɑn more and more people get on.
to get on well with
hòa đồng với
v tu gɛt ɑn wɛl wɪð Stop talking and get on well with it.
to get through (to sb)
liên lạc với ai qua điện thoại
v gɛt θru I get through to my mother.
to get out of
ra khỏi
v tu gɛt aʊt ʌv Get out of my life
to give a hand
giúp một tay
v tu gɪv ə hænd Could you give me a hand with these suitcases?
to go away
bỏ đi
v tu goʊ əˈweɪ Go away and leave me alone!
to go out for a meal
đi ra ngoài dùng bữa
v tu goʊ aʊt fɔr mil We decided not to go out for meal ... we were too tired

Bình luận (0)