Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 511-520

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
improve
Cải tiến, cải thiện, tận dụng
verb ɪmˈpruːv The editor improved the manuscript with his changes
import
nhập khẩu, nhập, du nhập, hàng hóa nhập khẩu;có tầm quan trọng,
verb, noun /im'pɔ:t/ the latest pop music imported from America
hate
ghét, căm ghét; rất tiếc; miễn cưỡng
verb heɪt I hate Mexican food.
imagine
tưởng tượng, hình dung,nghĩ rằng, cho rằng
verb /i'mædʒin/ can you imagine what it would be like to live without electricity?
greet
chào đón, chào mừng, hoan hô
verb /ɡriːt/ He greeted all the guests warmly as they arrived.
to grade
chấm điểm( bài thi)
v tu greɪd How are you going to grade this?
to graduate from
tốt nghiệp
v tu ˈgræʤuɪt frʌm I graduated from Nescience University
to hold hands
nắm tay
v tu hoʊld hændz They walked along holding hands.
to hurt someone's feeling
chạm lòng tự ái của ai
tu hɜrt ˈsʌmˌwʌnz ˈfilɪŋ Did you ever hurt someone's feelings?

Bình luận (0)