Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 521-530

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
install
đặt, lắp (thiết bị, máy móc)
verb /in'stɔ:l/ install a heating system in a building
join
(+ up) liên kết, hợp nhất, gia nhập, nhập bọn; tham gia
verb /dʒɔɪn/ the place where the two rivers join
interpret
giải thích, làm sáng tỏ
verb /ɪnˈtɜːprɪt/ The students were asked to interpret the poem.
initiate
bắt đầu, khởi xướng
verb /ɪˈnɪʃieɪt/ The program was initiated by the state government.
invest
đầu tư
verb /ɪnˈvest/ Now is a good time to invest in the property market
indicate
chỉ, cho biết, ra dấu; tỏ ra, ra ý, ngụ ý, biểu lộ, biểu thị; trình bày sơ qua, nói ngắn gọn
verb /ˈɪndɪkeɪt/ A yellowing of the skin indicates jaundice.
to join hands
nắm tay nhau, chung tay
v tu ʤɔɪn hændz Everyone should join hands to preserve our environment
to jump up and down
nhảy lên nhảy xuống
v tu ʤʌmp ʌp ænd daʊn I'm gonna jump up and down
to keep in touch with
giữ liên lạc
v tu kip ɪn tʌʧ wɪð How to Keep In Touch with Friends

Bình luận (0)