Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 581-590

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
select
Lựa chọn, chọn lọc, tuyển chọn (cái tốt nhất, cái phù hợp nhất)
verb sɪˈlekt I selected the a book from the bookshelf.
rush
xông lên, lao vào
verb /rʌʃ/ We've got plenty of time; there's no need to rush.
settle
; giải quyết, ổn định tư tưởng, dàn xếp, hoà giảilàm ăn, sinh sống; ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp, định cư
verb /ˈsetl/ he company has agreed to settle out of court
to run an office
quản lý một văn phòng
v tu rʌn ən ˈɔfəs Here's a primer on what it takes to run an office on the City Council
to run the household
trông nom việc nhà
v tu rʌn ðə ˈhaʊsˌhoʊld How to Run a Household. If we aren't purposeful about what goes on in our homes, chaos ensues, especially if we have kids.
to save one's life
cứu sống
v tu seɪv wʌnz laɪf I can't dance to save my life.
to shake hands
bắt tay
v tu ʃeɪk hændz The Princess was photographed shaking hands with AIDS victims
to share one's feeling
chia sẻ tình cảm với nhau
v tu ʃɛr wʌnz ˈfilɪŋ I am afraid to share my feelings, I just don't want to get hurt again
to sit still
ngồi yên
v tu sɪt stɪl No, I don't wanna sit still

Bình luận (0)