Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

I'm + (verb)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'm eating lunch
Tôi đang ăn trưa
aɪm ˈiːtɪŋ lʌnʧ
I'm brushing my teeth
Tôi đang đánh răng
aɪm ˈbrʌʃɪŋ maɪ tiːθ
I'm driving to work
Tôi đang lái xe đi làm
aɪm ˈdraɪvɪŋ tuː wɜːk
I'm crying
Tôi đang khóc
aɪm ˈkraɪɪŋ
I'm cooking dinner
Tôi đang nấu bữa tối
aɪm ˈkʊkɪŋ ˈdɪnə
I'm combing my hair
Tôi đang chải tóc
aɪm ˈkoʊmɪŋ maɪ hɛr
I'm dancing
Tôi đang nhảy
aɪm ˈdænsɪŋ
I'm exercising
Tôi đang tập thể dục
aɪm ˈɛksərˌsaɪzɪŋ
I'm learning
Tôi đang học
aɪm ˈlɜrnɪŋ
I'm typing an email
Tôi đang gõ một email
aɪm ˈtaɪpɪŋ ən iˈmeɪl

Bình luận (0)