Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Chủ đề 1: Every day activities 1

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 19
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
brush one’s teeth
đánh răng
verb /brʌʃ wʌnz tiːθ/ What is the best time to brush your teeth?
clean the house
lau nhà
verb /kliːn ðə haʊs/ How do I clean my house in one day?
comb one’s hair
chải tóc
verb /kəʊm wʌnz heə/ I've got to go comb my hair.
do the laundry
giặt là
verb /duː ðə ˈlɔːndrɪ/ What are the steps to doing laundry?
dust
bụi
noun /dʌst/ What percentage of dust is human skin?
floss one's teeth
xỉa răng
verb /flɒs wʌnz tiːθ/ Have you heard that you don't need to floss your teeth?
get dressed
mặc quần áo
verb /get drest/ I'll go and get dressed
get up
dậy, ngủ dậy
verb /get ʌp/ When you get up, you get out of bed.
listen to the music
nghe nhạc
verb /ˈlɪsn tə ðə ˈmjuːzɪk/ Have you listen to music of I.O.I?
cook/make dinner
nấu ăn tối
verb /kʊk/meɪk ˈdɪnə / shall I cook dinner tonight?
eat/have dinner
ăn tối
verb /iːt/hæv ˈdɪnə / Claire manages to stand her ground with Hersh but he'd have had me for breakfast.
eat/have lunch
ăn trưa
verb /iːt/hæv lʌnʧ / Claire manages to stand her ground with Hersh but he'd have had me for breakfast.
exercise
luyện tập, bài tập
noun /ˈɛksəsaɪz / exercise improves your heart and lung power
feed the baby
cho bé ăn
verb /fiːd ðə ˈbeɪbi / did you remember to feed the cat?
feed the cat
cho mèo ăn
verb /fiːd ðə kæt / did you remember to feed the cat?
get undressed
cởi quần áo
verb /gɛt ʌnˈdrɛst / he was undressed and ready for bed
iron
bàn là
noun /ˈaɪən / Working section by section, smooth hair with a flat iron.
listen to the radio
nghe radio
verb /ˈlɪsn tuː ðə ˈreɪdɪəʊ / she wants to listen to the radio

Bình luận (0)