Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Be careful.
Hãy cẩn thận.
biː ˈkeəfʊl.
Be careful driving
Lái xe cẩn thận
Be careful driving
Can you translate this for me?
Bạn có thể dịch cho tôi cái này được không?
kæn juː trænsˈleɪt ðɪs fɔː miː?
Chicago is very different from Boston.
Chicago rất khác Boston.
ʃɪˈkɑːgəʊ ɪz ˈvɛri ˈdɪfrənt frɒm ˈbɒstən.
Don't worry.
Đừng lo.
dəʊnt ˈwʌri.
Everyone knows it.
Mọi người biết điều đó.
ˈɛvrɪwʌn nəʊz ɪt.
Everything is ready.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
ˈɛvrɪθɪŋ ɪz ˈrɛdi.
Excellent.
Xuất sắc.
ˈɛksələnt.
From time to time.
Thỉnh thoảng.
frɒm taɪm tuː taɪm.
Good idea.
Ý kiến hay.
gʊd aɪˈdɪə.
He likes it very much.
Anh ta thích nó lắm.
hiː laɪks ɪt ˈvɛri mʌʧ.
Help!
Giúp tôi!
hɛlp!
He's coming soon.
Anh ta sắp tới.
hiːz ˈkʌmɪŋ suːn.
He's right.
Anh ta đúng.
hiːz raɪt.
He's very annoying.
Anh ta quấy rối quá
hiːz ˈvɛri əˈnɔɪɪŋ.

Bình luận (2)

 
ANNA DINH

Tôi muốn hỏi phần luyện nói học như thế nào

2019-03-07 16:29:32

 
Lê Trung Đức

rất hay và dễ nhớ

2018-08-24 04:04:55