Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I have a headache.
Tôi bị nhức đầu.
aɪ hæv ə ˈhɛdeɪk.
I hope you and your wife have a nice trip.
Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
aɪ həʊp juː ænd jɔː waɪf hæv ə naɪs trɪp.
I know.
Tôi biết.
aɪ nəʊ.
I like her.
Tôi thích cô ta
aɪ laɪk hɜː.
I lost my watch.
Tôi bị mất đồng hồ.
aɪ lɒst maɪ wɒʧ.
I need to change clothes.
Tôi cần thay quần áo.
aɪ niːd tuː ʧeɪnʤ kləʊðz.
I love you.
Tôi yêu bạn.
aɪ lʌv juː.
I need to go home.
Tôi cần về nhà.
aɪ niːd tuː gəʊ həʊm
I only want a snack.
Tôi chỉ cần món ăn nhẹ
aɪ ˈəʊnli wɒnt ə snæk
I think it tastes good.
Tôi nghĩ nó ngon.
aɪ θɪŋk ɪt teɪsts gʊd.
I think it's very good.
Tôi nghĩ nó rất tốt.
aɪ θɪŋk ɪts ˈvɛri gʊd.
I thought the clothes were cheaper.
Tôi nghĩ quần áo rẻ hơn.
aɪ θɔːt ðə kləʊðz wɜː ˈʧiːpə.
I was about to leave the restaurant when my friends arrived.
Tôi sắp rời nhà hàng khi những người bạn của tôi tới.
aɪ wɒz əˈbaʊt tuː liːv ðə ˈrɛstrɒnt wɛn maɪ frɛndz əˈraɪvd.
I'd like to go for a walk.
Tôi muốn đi dạo.
aɪd laɪk tuː gəʊ fɔːr ə wɔːk.
If you need my help, please let me know.
Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
ɪf juː niːd maɪ hɛlp, pliːz lɛt miː nəʊ.

Bình luận (0)