Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P4)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'll call you when I leave
Tôi sẽ gọi bạn khi tôi ra đi.
aɪl kɔːl juː wɛn aɪ liːv
I'll come back later.
Tôi sẽ trở lại sau.
aɪl kʌm bæk ˈleɪtə.
I'll pay
Tôi sẽ trả.
aɪl peɪ
I'll take it.
I'll take it.
aɪl teɪk ɪt.
I'll take you to the bus stop.
Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt.
aɪl teɪk juː tuː ðə bʌs stɒp.
I'm an American.
Tôi là một người Mỹ.
aɪm ən əˈmɛrɪkən.
I'm cleaning my room.
Tôi đang lau chùi phòng
aɪm ˈkliːnɪŋ maɪ ruːm.
I'm cold.
Tôi lạnh.
aɪm kəʊld.
I'm coming to pick you up.
I'm coming to pick you up.
aɪm ˈkʌmɪŋ tuː pɪk juː ʌp.
I'm going to leave.
Tôi sắp đi.
aɪm ˈgəʊɪŋ tuː liːv.
I'm good, and you?
Tôi khỏe, còn bạn?
aɪm gʊd, ænd juː?
I'm happy.
Tôi vui.
aɪm ˈhæpi.
I'm hungry.
Tôi đói.
aɪm ˈhʌŋgri.
I'm married.
Tôi có gia đình.
aɪm ˈmærɪd..
I'm not busy.
Tôi không bận.
aɪm nɒt ˈbɪzi.

Bình luận (0)