Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 2: And

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
We have bread and butter.
Chúng tôi có bánh mì và bơ.
wiː hæv brɛd ænd ˈbʌtə.
Can he read and write?
Anh ấy có thể đọc và viết không?
Can he read and write?
5 and 5 makes 10
5 cộng 5 bằng 10.
5 and 5 makes 10
She came in and took her coat off.
Cô ấy bước vào và cởi áo áo khoác ra.
She came in and took her coat off.
He tried and tried but without success.
Anh ấy đã rất cố gắng nhưng không thành công.
hiː traɪd ænd traɪd bʌt wɪˈðaʊt səkˈsɛs.
We stopped and bought some bread.
Chúng tôi dừng lại và mua một ít bánh mỳ.
wiː stɒpt ænd bɔːt sʌm brɛd.
And you?
Còn bạn?
ænd juː?
The pain got worse and worse.
Nỗi đau càng trở nên tồi tệ hơn.
ðə peɪn gɒt wɜːs ænd wɜːs.
 I'll come and see you soon.
Tôi sẽ tới và gặp bạn sớm thôi.
aɪl kʌm ænd siː juː suːn.
My friends and I are going to the park
Tôi và các bạn mình đang đi tới công viên.
maɪ frɛnd ænd aɪ ɑː ˈgəʊɪŋ tuː ðə pɑːk

Bình luận (0)