Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

VOCA 741-750.

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
exult
hân hoan, hoan hỉ, hả hê (vì một điều gì đã diễn ra)
verb /ɪɡˈzʌlt/ He leaned back, exulting at the success of his plan.
facetious
cố gắng tỏ ra đùa cợt (một cách không phù hợp, không đúng lúc)
adjective /fəˈsiːʃəs/ a facetious comment/remark
fallible
có thể sai lầm
adjective /ˈfæləbl/ Memory is selective and fallible.
fastidious
tỉ mỉ, kĩ lưỡng
adjective /fæsˈtɪdiəs/ Everything was planned in fastidious detail.
fatuous
ngu ngốc
adjective /ˈfætjuəs/ a fatuous comment/grin
feign
giả vờ
verb /feɪn/ He survived the massacre by feigning death.
fervid
nồng nhiệt, tha thiết
adjective /ˈfɜːvɪd/ a letter of fervid thanks
flaccid
mềm, nhũn
adjective /ˈflæsɪd/ flaccid breasts
flagrant
trắng trợn
adjective /ˈfleɪɡrənt/ a flagrant abuse of human rights
flashback
hồi tưởng
noun /ˈflæʃbæk/ The events that led up to the murder were shown in a series of flashbacks.

Bình luận (0)