Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Herbs & Supplements for Stress - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
damage
(n)sự thiệt hại, sự hư hại
noun /ˈdæmɪdʒ/ The earthquake caused damage to property estimated at $6 million.
distinguish
phân biệt, khác biệt
verb /dɪˈstɪŋɡwɪʃ/ At what age are children able to distinguish between right and wrong?
abnormal
không bình thường, khác thường; dị thường
adjective /æbˈnɔːrml/ The ship was blown off course by abnormal weather conditions.
inevitable
không thể tránh được, chắc chắn xảy ra, thường thấy
adjective /ɪnˈevɪtəbl/ It was inevitable that there would be job losses.
relaxation
nghỉ ngơi, giải trí
noun /ˌriːlækˈseɪʃn/ I go hill-walking for relaxation
infection
sự nhiễm trùng, sự nhiễm khuẩn, sự đầu độc
noun /ɪnˈfekʃn/ Decay is basically infection.
vitamins
vi ta min
noun /ˈvɪtəmɪnz / breakfast cereals enriched with vitamins
hormones
Hóc-môn
noun children who do not produce enough growth hormones
healthcare
chăm sóc sức khỏe
noun /ˈhɛlθkeə / Obama may soften healthcare plan.

Bình luận (0)