Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Should Vietnam abolish beauty pageants ? - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
damage
(n)sự thiệt hại, sự hư hại
noun /ˈdæmɪdʒ/ The earthquake caused damage to property estimated at $6 million.
pageant
buổi trình diễn, diễu hành, sự phô bày hoặc cảnh tượng rực rỡ
noun /ˈpædʒənt/ They were filming a colourful pageant about Scotland’s past.
intellect
khả năng hiểu biết; trí tuệ; trí năng; người có kiến thức rộng và khả năng lập luận sắc sảo; người tài trí
noun /ˈɪntəlekt/ She was one of the most formidable intellects of her time.
hosting
chủ nhà, máy chủ, người dẫn
noun /ˈhəʊstɪŋ/ Which nation is hosting the Games this year?
prostitution
mại dâm
noun /ˌprɑːstəˈtuːʃn/ Many women were forced into prostitution.
postpone
trì hoãn
verb /poʊˈspoʊn/ The game has already been postponed three times.
plastic
nhựa
noun /ˈplæstɪk/ The pipes should be made of plastic.
culture
văn hóa
noun /ˈkʌltʃər/ Venice is a beautiful city full of culture and history.

Bình luận (0)