Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Vietnam’s basa fish becomes well-known thanks to lawsuits - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 9
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
against
chống lại, đối lại
preposition /əˈgɛnst / We're playing against the league champions next week.
exports
xuất khẩu
verb /ˈɛkspɔːts/ The islands export sugar and fruit.
retain
giữ lại, ngăn cản, ngăn lại,
verb /rɪˈteɪn/ They're trying to recruit and retain skilled staff.
penetrate
thâm nhập, lọt vào; nhìn xuyên qua; đâm thủng, xuyên qua; nhìn xuyên qua (màn đêm...) làm thấm nhuần, thấu hiểu
verb /ˈpenətreɪt/ This year the company has been trying to penetrate new markets
treated
đối xử, đối đãi, chiêu đãi, thiết đãi
verb /triːtid/ He was treated as a hero on his release from prison.
prevent
ngăn chặn, ngăn ngừa, phòng chống
verb /prɪˈvent/ The government took steps to prevent a scandal.
dispute
cuộc bàn cãi, cuộc tranh luận
noun /ˈdɪspjuːt/ The union is in dispute with management over working hours.
famous
nổi tiéng
adjective /ˈfeɪməs/ One day, I'll be rich and famous.
present
có mặt, hiện diện; có (có mặt tại một nơi, trong một chất..)
adjective /ˈpreznt/ Enjoy your present life.

Bình luận (0)