Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 4: Turn off you mobile

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 9
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Close the door quietly.
Đóng cửa nhẹ thôi nhé.
kləʊs ðə dɔː ˈkwaɪətli.
what's in your bag ?
Có cái gì trong túi bạn vậy?
wɒts ɪn jɔː bæg ?
Is this your book?
Đây có phải là cuốn sách của bạn?
/ɪz ðɪs jə bʊk/
Listen to the teacher!
Hãy lắng nghe giáo viên!
/ˈlɪsn tə ðə ˈtiːʧə/
Open your book
mở sách ra
/ˈəʊpən jə bʊk/
work in pairs
làm việc theo cặp
/wɜːk ɪn peəz/
Turn off your mobile phone
Tắt điện thoại di động của bạn đi
/tɜːn ɒf jə ˈməʊbaɪl fəʊn/
Look at the board
Nhìn vào tấm bảng đó
Nhìn vào tấm bảng
Don't speak vietnamese
Đừng nói Tiếng Việt
/dəʊnt spiːk ˌvjetnəˈmiːz/

Bình luận (0)